www.egitimdeinovasyon.org web sitesi açıldı.

We're doing research to make our new site the best site ever.

Eğitimde İnovasyon Derneğinin web sitesi artık www.egitimdeinovasyon.org adresinde yer alacaktır.


#VEXRoboticsTürkiye #EğitimdeDeğişimKonferansı #Egtkonus #EğitimdeTeknoloji#EgtMatematik